NORMATIVA

NORMATIVA MARESME PADEL TOUR

MASTER FINAL 2023

 

DESCRIPCIÓ

El Maresme Padel Tour Master Final 2023 és l’últim torneig de l’any. És el torneig final on només hi participen els 16 millors jugadors i jugadores de cada categoria dels tornejos celebrats al Maresme Padel Club durant el 2023.

 

DATES

El Maresme Padel Tour Master Final 2023 es disputarà el dissabte 25 i el diumenge 26 de novembre de 2023.

 

PREU

El preu de la inscripció és de 12 € per jugador. La inscripció inclou la participació i el welcome pack: una ampolla exclusiva - commemorativa de la classificació al Maresme Padel Tour Master Final 2023.

 

JUGADORS

És un torneig exclusiu per als 16 millors jugadors i jugadores del rànquing de cada categoria del Maresme Padel Tour 2023.

 

En el cas dels mixtes, es farà la distinció entre homes i dones, per tant, accediran al Maresme Padel Tour 2023 els 8 millors jugadors i les 8 millors jugadores de cada categoria de mixte.

 

En cas que alguna persona renunciï a la plaça, hi accedirà el següent en el rànquing de la mateixa categoria. En el cas dels mixtes, si la renúncia de la plaça és d’un jugador, hi accedirà el següent jugador en el rànquing, i en el cas que sigui d’una jugadora, hi accedirà la següent jugadora.

 

PARELLES

Cada jugador/a és el/la responsable de buscar una parella que estigui dins del rànquing per poder jugar el Maresme Padel Tour Master Final 2023

 

En cas de no tenir parella, i, una vegada tancades les inscripcions, el/la jugador/a podrà contactar amb el club per tan de conèixer els/les jugadores/es que es troben en la mateixa situació. D’aquesta manera, el club facilitarà els noms i contactes de la resta de jugadors/es sense parella per a que es puguin inscriure al Maresme Padel Tour Master Final 2023.

 

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran a través de la web tornejos.maresmepadelclub.com i serà responsabilitat de cada parella formalitzar-la. El club no es fa responsable de la no inscripció d’una parella i no permetrà jugar el torneig a cap parella no inscrita tot i que estiguin dins del rànquing.

 

LIMITACIONS D’INSCRIPCIÓ

                                                                                                                  

Si algun jugador o jugadora s’ha classificat pel Maresme Padel Tour Master Final 2023 en dues categories masculines o femenines, només podrà jugar una d’elles, i sempre serà a la de major rang (per exemple: si una jugadora s’ha classificat al femení C i al femení B, haurà de disputar el Master Final en la categoria femení B).

 

Només es permet doblar categoria en el cas de la categoria mixta, en la que els/les jugadors/es inscrites, podran jugar també la masculina/femenina respectivament, en cas d’haver-se classificat.

 

PERÍODE D’INSCRIPCIONS

L’inici de les inscripcions del Maresme Padel Tour Master Final 2023 començarà el dilluns 24 d’octubre a les 9:00h i finalitzarà el 12 de novembre a les 23:59h.

 

Del 13 al 20 de novembre es reserva la inscripció als/les jugadors/es sense parella que necessiten suport del club per trobar-ne.  

 

A partir del dimarts 21 de novembre, ja no es podrà fer cap modificació en les inscripcions.

 

QUADRES

Els quadres eliminatoris aniran en funció dels punts de les parelles, fent un format play-off. D’aquesta manera, la parella que tingui més punts (es farà la suma del punts dels dos jugadors), jugarà contra la que en tingui menys, i així successivament.

 

PARTITS

Els partits de quarts de final i les semifinals es disputaran a dos sets. En cas d’empat a un set, es disputarà un tie break a 10 amb diferència de 2 punts.

 

Les final es disputaran al millor de 3 sets.

 

HORARIS

Els horaris dels partits seran els següents:

 

CANVIS D’HORARI

Tots els jugadors classificats han d’estar disponibles en els horaris que es marquen en l’apartat anterior. Els horaris vindran marcats per l’organització i no es podran modificar en cap cas. 

 

ENTREGA DE PREMIS

L’entrega de premis es farà una vegada finalitzada la final corresponent, entregant premis als guanyadors de cada categoria.